Pomoc z zakresu prawa gospodarczego

Wśród oferowanych usług znajdą Państwo pomoc z zakresu prawa gospodarczego. Moje usługi obejmują przede wszystkim:

  • Obsługę bieżącą spółek prawa handlowego
  • Przygotowywanie dokumentacji do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Reprezentację w postępowaniach rejestrowych
  • Przygotowywanie dokumentów regulujących działanie podmiotów gospodarczych
  • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami gospodarczymi
  • Windykację należności

Zapraszam!

segregatory, kalkulator, długopis, dokumenty