Prawo administracyjne

Doradzam oraz reprezentuję moich Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. W zakresie prawa administracyjnego szczególnie zajmuję się:

  • Zastępstwem procesowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Zastępstwem procesowym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
  • Reprezentacją w postępowaniach pozwolenia na budowę lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
  • Usługami związanymi z gospodarką nieruchomościami, w tym odszkodowania i opłaty adiacenckie
  • Reprezentowaniem w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej

Zapraszam!

Dłoń trzymająca srebrno-złoty długopis wypełniająca formularz