Usługi prawne

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami świadczonych przeze mnie usług. W ramach oferty służę pomocą prawną w formie:

  • Reprezentacji strony w postępowaniu sądowym i administracyjnym
  • Sporządzania pism procesowych
  • Udzielania porad prawnych
  • Sporządzania informacji i opinii prawnych
  • Przygotowywania projektów aktów prawnych